Etusivu Tuotantoympäristö Aberdeen Angus Emolehmät Siitossonnit Myytävät eläimet Viiden tähden pihvilihaa Koneurakointi Arkkitehtitoimisto Linkit Ajankohtaista

UUTISIA:

Tilallamme kasvavat 2011 syntyneet sonnipojat
(pdf-tiedosto)

WWF Baltic Sea Farmer of the Year Award 2009
(pdf-tiedosto)

Emolehmät
Tilallamme on n.100 puhdasrotuista ja tarkkailuun kuuluvaa Ab-lehmää tai emolehmähiehoa sekä 45 hiehoa, joista pieni osa on hereford-angus -risteytyksiä. Karjaaines on jalostustavoitteistamme tinkimättä suvuiltaan varsin monipuolinen. Vaikka käytössämme on useita, tarkoin valittuja siitossonneja, keinosiemennämme vuosittain 10- 20 emoa ja/tai hiehoa. Alkionsiirroissa teemme yhteistyötä läheisen lypsykarjatilan kanssa. Omiin lehmiimme emme alkioita siirrä emmekä huuhtele , koska tilamme on luomutuotannossa. Jalostusaineksen monipuolistamiseksi pyrimme joka vuosi ostamaan nuoria, lupaavia hiehoja myös muilta jalostajilta.

Emolehmiemme tulee täyttää rodun yleiset vaatimukset. Kiinnitämme huomiota myös eläinaineksen helppoon käsiteltävyyteen, hyviin emo-ominaisuuksiin sekä soveltuvuuteen niin luonteeltaan kuin rakenteeltaan laiduntamaan luonnonlaitumille. Jälkeläisseuranta kertoo emolehmän ominaisuuksista monesti paljon enemmän kuin eläin itse. Tällä seurannalla pyrimme kartoittamaan emojen perimää mm. lihaksikkuuden, maidontuotannon ja koon ominaisuuksissa. Punnitsemalla vasikoiden lisäksi myös emot, saamme tietoa emojen rehunkäyttökyvystä, maidontuotannosta ja tietenkin koosta. Emojen ”painontarkkailu”, koko- ja kuntoluokitus helpottaa myös ruokinnan suunnittelua.

Vasikat
Hiehovasikat kasvatamme tilallamme. Tavoitteenamme on jalostaa hyviä ja laadukkaita emolehmähiehoja oman karjan uudistamiseen sekä muille kasvattajille. Osalle emoista käytämme tarkoituksenmukaisesti hf-sonneja laadukkaiden risteytysemojen tuottamiseksi.

Puhdasrotuiset Ab-sonnivasikat lähtevät vierotuksen jälkeen Ali-lekkalan siitossonnikasvattamoon, jossa osa niistä myydään keväisin järjestettävässä sonnihuutokaupassa. Risteytyssonnipojat matkaavat muihin LSO:n sonnikasvattamoihin, kuten Tiina ja Tarmo Lankisen tilalle . Toivomme, että tulevaisuudessa sonnivasikkamme löytävät tiensä myös luomukasvattamoon, jolloin lähes kaikki tilaltamme lähtevät eläimet päätyvät lopputuotteeksi luomuna, oli kyse sitten siitossonni- tai teuraskasvatuksesta.

Vapolan tila, Katariina Vapola ja Jyrki Ankelo, Vehmaantie 1331, 23600 Kalanti, puh. 040-7759888,
jyrki.ankelo@vapola.fi,katariina.vapola@vapola.fi