Etusivu Tuotantoympäristö Aberdeen Angus Viiden tähden pihvilihaa Koneurakointi Arkkitehtitoimisto Linkit Ajankohtaista

A R K K I T E H T I T O I M I S T O
K A T A R I I N A  V A P O L A

Katariina Vapola
Arkkitehti SAFA

p. 040-7678323

- Maaseudun korjaus- ja uudisrakentaminen
- Ympäristön parannussuunnitelmat
- Maisema-analyysit

?>

Vapolan tila, Katariina Vapola ja Jyrki Ankelo, Vehmaantie 1331, 23600 Kalanti, puh. 040-7759888,
jyrki.ankelo@vapola.fi,katariina.vapola@vapola.fi