Etusivu Tuotantoympäristö Tuotantotapa Tuotantotilat Ympäristö- ja vesiensuojelu Maisemanhoito ja laidunnus Aberdeen Angus Viiden tähden pihvilihaa Koneurakointi Arkkitehtitoimisto Linkit Ajankohtaista

UUTISIA:

Tilallamme kasvavat 2011 syntyneet sonnipojat
(pdf-tiedosto)

WWF Baltic Sea Farmer of the Year Award 2009
(pdf-tiedosto)

TUOTANTOTILAT

Pihatot

Kesällä 2003 korjasimme alunperin lypsynavetaksi rakennetun vanhan sikalan emolehmien käyttöön. Rakennuksen sisätilat muutettiin lehmien makuutiloiksi ja ruokintapöytä rakennettiin L-muotoisen rakennuksen taakse. Ruokinta-alue, jota myös lantakäytäväksi kutsutaan on avoin, betonipohjainen ulkotila. Sade- ja likavedet valuvat sikalan aikaiseen lietesäiliöön, mutta muutoin rakennus toimii kuivalanta-systeemillä. Makuualueilla käytetään kuivikkeena olkea ja turvetta, lantakäytävällä turvetta. Ruokintapöytä on katettu. Nykyään rakennuksen asukkaat koostuvat hiehovasikoista ja siitossonneista.

Toinen uusista pihatoistamme valmistui syksyllä 2004. Se on pulpettikattoinen, rakennuspaikalta kaadetuista ja höylätyistä pyöröhirsistä tehty päivää kohden suunnattu rakennus, jossa on 5m leveät makuu- ja ruokinta-alueet. Rakennukseen mahtuu n. 35 emoa. Makuualueella käytetään kuivikkeena turvetta ja olkea, joita lisätään vuorotellen, olkea vähintään kerran päivässä. Ruokinta-alue puhdistetaan 1-2 krt. viikossa ja lannanajon jälkeen alueelle levitetään aina kuiva, puhdas kerros turvetta.

Uusimpaan pihattoomme lehmät pääsivät asumaan marraskuun alussa 2006. Rakennukseen mahtuu lähes sata emoa, mutta osa tiloista toimii syksystä poikimakauteen asti kuivikevarastona, joten rakennuksessa asustaa n.70 emoa. Kun paalit on käytetty, saadaan tila tarpeen mukaan poikima- karsinoiden ja erilaisten ryhmien käyttöön . Makuu-alueen syvyys tässä pihatossa on yli 9 m ja lantakäytävän 4,5 m. Rakennus on harjakattoinen ja siinä on tuuletusharja.

Lantalat

Koska tilalla ei sukupolven vaihdoksen aikaan vuonna 2003 ollut kuivalantalaa, sellainen piti rakentaa. Tuolloin oli jo suunnitelmissa rakentaa uusi pihatto, jonka yhteydessä lantalakin toimisi. Syksyksi valmistuikin avolantala, joka katettiin seuraavana vuonna pihaton rakentamisen yhteydessä. Samoin isomman pihaton yhteyteen rakennettiin aluksi avolantala, joka sekin on sittemmin katettu. Lantaloiden pohja on rakennettu tiiviistä betonista ja niissä on n. 1,5 m korkeat harkoista valetut tiiviit perusmuurit, jonka päällä on puiset seinät ja vesikattorakenteet. Lantaloissa varastoidaan pihatottojen lantakäytäviltä kerättävät vuotuiset lannat.

Tarha

Kesän 2009 toteutimme haavemme laajasta ulkotarhasta yhteistyössä TEHO-hankkeen kanssa ja nyt kaikki isomman pihaton emolehmät pääsevät vapaasti ulkoilemaan, silloin kun huvittaa. Tarhaa kiertää korkea susiaita, joten vasikatkin voivat siellä turvallisin mielin juoksennella. Sora- ja hiekkapatjan päällä on n. 30 cm kerros haketta ja kuoriketta, joka tullaan vaihtamaan todennäköisesti parin vuoden välein. Tarha on salaojitettu. Likavedet ohjautuvat puhdistusaltaisiin ja sieltä pelto-ojia pitkin kosteikolle.

Vapolan tila, Katariina Vapola ja Jyrki Ankelo, Vehmaantie 1331, 23600 Kalanti, puh. 040-7759888,
jyrki.ankelo@vapola.fi,katariina.vapola@vapola.fi